اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر| گرد و خاک نفس کشیدن را بر سنندجی‌ها تنگ کرد