علم‌الهدی: مردم اصفهان برای نان و آب مقابل انقلاب نمی‌ایستند/ این‌ها عده‌ای مزدور دشمن بودند!

علم‌الهدی: مردم اصفهان برای نان و آب مقابل انقلاب نمی‌ایستند/ این‌ها عده‌ای مزدور دشمن بودند!