اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلم| وضعیت وحشتناک و بحرانی بزرگترین سد مازندران‌/ آب سد شهید رجایی ته کشید