اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

از گزارش پزشکی قانونی درباره مهسا امینی چه خبر؟
آفتاب‌‌نیوز : محمدحسن آصفری درباره آخرین وضعیت روند پیگیری پرونده فوت مهسا امینی در مجلس، بیان کرد: پس از ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها به منظور پیگیری دقیق ابعاد پرونده مهسا امینی، دو جلسه با مسئولان نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، سازمان اورژانس و دیگر مسئولان برگزار و گزارش‌های مقدماتی از دستگاه‌های مربوطه اخذ شد. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون ما منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم تا پس از دریافت گزارش، جمع بندی نهایی صورت گرفته و گزارش کمیسیون درباره ابعاد پرونده به صحن مجلس و مردم ارائه شود. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، با بیان اینکه پزشکی قانونی به ما اعلام کرده بود که ظرف دو الی سه هفته نظر نهایی و رسمی خود را به مجلس اعلام می‌کند، اظهار کرد: بر این اساس پایان این هفته فرصت سه هفته‌ای پزشکی قانونی به پایان می‌رسد و باید گزارش نهایی و رسمی پزشکی قانونی به مجلس ارائه شود.