اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

واکنش سازمان نظام پزشکی به مرگ نوزاد ۶ماهه در بیمارستان مفید: خیلی دردرناک بود!
آفتاب‌‌نیوز : رئیس‌زاده ادامه داد: با مقصران احتمالی باید برخورد صورت بگیرد و هیچ‌کس از قصور احتمالی پزشکان و کادر درمان، دفاع نمی‌کند. برخورد با این پرونده‌ها باید خردمندانه و تخصصی باشد. بیمارستان مفید یکی از بیمارستان‌های بسیار پرمراجعه است و همکاران ما مجاهدانه در این بیمارستان در حال ارائه خدمت هستند. رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: در صورت اثبات قصور، به طور جدی با این افراد برخورد خواهد شد و در کمیته‌های تخصصی پزشکی قانونی و نظام پزشکی، موارد پرونده با دقت بررسی می‌شود و عمدتاً نیز حفظ منافع بیماران در اولویت قرار دارد. رئیس‌زاده در پاسخ به این سؤال که سازمان نظام پزشکی چه بررسی درباره علل فوت این نوزاد و تاخیر احتمالی کادر درمان در رسیدگی به او انجام داده است؟ بیان کرد: پرونده به نظام پزشکی ارجاع نشده و در اقدام اولیه به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده شده است و ما به طور کامل در جریان پرونده هستیم، اما باید در ابتدا مراجع تخصصی نظر بدهند. به طور کلی می‌توان گفت که اگر تاخیری در رسیدگی به نوزاد صورت گرفته برخورد متناسب باید صورت پذیرد.