اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وعده دولت به کارگران؛ کاهش تورم و گشایش در عرصه تحریم‌ها| وزیر کار امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی، مزد ترمیم شود