اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پسر مولوی عبدالحمید زخمی شد؟