اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۳۹ زخمی در حادثه واژگونی اتوبوس در ترکیه