سرورنگفروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …تسمه حمل بارخوش بو کنندهای هوا

درس ریاضی را چگونه بخوانیم : در نمونه تدریس امیر مسعودی روش مطالعه درس ریاضی و فیزیک توضیحاتی داده شده که بخشی از آن را در اینجا توضیح می دهیم : مطالعه درس ریاضی مانند درس های دیگر نیست که شما با مطالعه عادی آن را بیاموزید برای مطالعه قوی در درس ریاضی باید تمرین و تکرار زیادی انجام دهید. دانش آموزان برای قوی شدن در ریاضیات0 باید کلیه تمرین های کتاب را مو به مو انجام دهند قدم بعدی آموختن فرمول ها است که بسیار مهم هستند. مطالب درس ریاضی به هم متصل هستند و درس ریاضی درس پیچیده ای است و اگر دانش آموز در اواسط کار بخشی از مطلب را متوجه نشود در قدم های بعدی و بخش های بعدی به مشکل خواهد خورد پس باید برای همه بخش ها و فصل های کتاب وقت گذاشته شود و کلیه بخش ها را باید دقیق مسلط شوید حفظ کردن مطالب درس ریاضی به شما کمکی نخواهد کرد شاید لازم باشد که زمان مطالعه‌ بیش‌ تری برای ریاضیات نسبت به دیگر درس ها اختصاص دهید.  وقتی روشی را برای حل یک مسئله ریاضی آموختید دقیقا همان روش برای دیگر مسائل ریاضی هم در بیشتر موارد می ‌تواند استفاده شود. از نظر دانش آموزان درس ریاضی سخت ترین درس برای آنها است پیشنهاد می شود دانش آموزانی که در درس ریاضی خیلی ضعیف هستند درس ریاضی را از پایه مطالعه کنند یعنی از ابتدایی ترین پایه دهم شروع کنند تا به اخر فصل پایه دوازدهم برسند. زیرا اگر بصورت ترکیبی مطالعه را انجام دهند در درک مطالب دچار مشکل خواهند شد.