اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران در جایگاه پنجم ثبت آثار ناملموس در جهان / ثبت جدید ۳ اثر ایرانی
بسیار خرسندم که خبر "ثبت جهانی سه عنصر جدید" از میراث غنی فرهنگی ناملموس ایران را در هجدهمین اجلاس کمیته بین الدولی میراث ناملموس یونسکو را به اطلاع مردم شریف ایران برسانم.  میراث فرهنگی ناملموس «افطاری و سنت های اجتماعی و فرهنگی وابسته آن »، « هنر تذهیب» و « جشن سده » سه عنصر جدید ثبت شده ایران در فهرست میراث ناملموس بشری در یونسکو می باشند.  با ثبت این سه عنصر جدید، تعداد عناصر ناملموس ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو از ۲۱ عنصر به ۲۴  عنصر افزون می گردد و رتبه ایران نیز از ششم به پنجم دنیا در میان ۱۸۲ کشور عضو کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس جهان ارتقا می یابد. به این ترتیب  چین با ۴۳ - ترکیه ۳۰ -فرانسه ۲۸ - اسپانیا ۲۵- ایران ۲۴- آذربایجان ۲۳ - ژاپن و کرواسی ۲۲در رتبه های اول تا هفتم قرار می گیرند. جغرافیای فرهنگی ایران مشحون از ثروت های فرهنگی بی نظیری است که به انواع صور ملموس و ناملموس تجلی یافته و پویا و پایدار مانده است 1- « افطاری » که تجلی سنت حسنه اسلامی و ایرانی ما در مهمان نوازی، صله رحم و اطعام ابرار است و با سهمیه ایران عزیز و مدیریت ایران به صورت مشترک با کشورهای: آذربایجان، ترکیه، ازبکستان. 2- « هنر تذهیب » که تبلور هنر و اندیشه انسان ایرانی طی هزاره ها است و به صورت مشترک با کشورهای آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان 3- « جشن سده » که پاسداشت طبیعت و سنت الهی در چرخش ایام و فصل ها است. به صورت  مشترک با کشور تاجیکستان  مجددا ثبت این سه عنصر جدید ناملموس جهانی ایران را به همه تبریک عرض می نمایم. *معاون و قائم مقام وزیر میراث فرهنگی دکتر علی دارابی