اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارجاع تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با آنا، درباره ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی گفت: انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی داریم بدین دلیل که بانک مرکزی دخالت زیادی در عزل و نصب های زیر مجموعه بانک ها انجام می دهد و این نقیصه ای است. وی ادامه داد: از طرف دیگر بانک مرکزی برنامه مشخصی در سیاست های پولی نداشته و در بحث نظارت بر عملکرد بانک ها به خصوص در حوزه های مرتبط با پرداخت تسهیلات نقص های فراوانی دارد به گونه ای که حتی قوانین مصوب مجلس به درستی اجرا نمی شود.علاوه بر این تسهیلات تکلیفی به نفع اقشار صعیف جامعه پرداخت نمی شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صدر در صد از سیاست های دولت قبلی و مدیرت سابق بانک مرکزی تبعیت می کند. همچنین نگاهی مبتنی بر هدایت منابع مالی به اقشار ضعیف جامعه ندارد. بابایی کارنامی با بیان اینکه بانک مرکزی ایجاد عدالت اجتماعی نشات گرفته از سیاست های پولی بانکی را برنمی تابد و برنامه مشخصی در این حوزه ندارد افزود: بانک مرکزی در راستای کوچک کردن ضریب جینی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی نقض های فراوانی دارد. وی تاکید کرد که اگر بانک مرکزی رویه های خود را اصلاح نکند، ما در مجلس از اختیارات نظارتی خود همچون اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی درباره ارجاع تخلفات به قوه قضاییه و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی استفاده می کنیم.