زفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …دستگاه جت پرینترسرخکن رژیمی فریتولوزابازگشایی گاوصندوق کاوه (09129576685)جابجایی …

ماهواره پیام ۲ سال ۱۴۰۰ آماده می‌شود
سیدمصطفی صفوی عضو حقیقی شورای عالی فضایی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ساخت ماهواره پیام ۲ از پروژه‌های دو ساله دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، گفت: ساخت این ماهواره که توسط ۹۱ دانشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کادر تخصصی ۱۱ نفر از اعضای هیأت علمی و ۸۰ دانشجو مقاطع ارشد و دکترا انجام می‌شود در مدت زمان ۲ سال آماده خواهد شد.  * پروژه ساخت ماهوار ه سنجشی سال ۱۴۰۰ آماده می شود وی افزود: فاز اول پروژه ساخت ماهواره پیام ۲ شامل اجرای طراحی مفهومی و ۴ حوزه توسعه تکنولوژی و فناوری است که این موارد انجام شده و اکنون با ابلاغ شروع به کار ساخت ماهواره از سوی سازمان فضایی ایران این پروژه تا سال ۱۴۰۰ آماده خواهد شد.  * تصویر برداری با قدرت یک متر ماموریت ماهواره پیام ۲ عضو حقیقی شورای عالی فضایی تصریح کرد: ماهواره پیام ۲ مهمترین مأموریتی که قرار است انجام دهد تصویربرداری با درجه قدرت تفکیک یک متر خواهد بود که این کار را در مدار بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری انجام می‌دهد. در واقع باید بگویم این ماهواره سنجشی با این قابلیت تصویربرداری در حال حاضر به عنوان یک چالش مهم تحقیقاتی محسوب می‌شود. * ماهواره پیام ۲ محصول خالص دانشگاه های ایران است مرتضی براری معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران نیز درباره ماهواره سنجشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ماهواره پیام ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب تیم‌های متخصص متشکل از دانشجویان نخبه ایرانی زیر نظر اعضای هیات علمی این دانشگاه ساخته خواهد شد به طوری که ۱۱ نفر از اساتید دانشگاهی با مشارکت ۸۰ دانشجو این پروژه علمی و تحقیقاتی را به اتمام خواهند رساند در واقع باید بگویم ماهواره پیام 2 محصول خالص دانشگاه های ایران است. * استمرار در تولید و پرتاب ماهواره رمز موفقیت است وی ادامه داد: برای رسیدن به جایگاه مهم و اساسی در حوزه فضا باید در تولید انواع ماهواره استمرار وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات فضایی مانند اینترنت را وارد زندگی مردم کنیم.