طراحی آرم و لوگودستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …فروش ویژه دستگاه تصفیه آبآگهی کاغذ هیت سیل (حرارتی) وکلدسیل …

به گزارش مهر، دانشجویان تحصیلی تکمیلی روزانه غیر بومی ورودی ۹۸ در دانشگاه شهید بهشتی که در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ثبت نام کرده اند و برای پیشبرد انجام امور آموزشی و پژوهشی خود نیاز به حضور در دانشگاه و خوابگاه را دارند، باید بر اساس شرایط زیر نسبت به ارائه درخواست خود از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع گلستان اقدام کنند. دانشجویان دارای پروپوزال مصوب ثبت شده در سیستم گلستان در صورت تایید، می توانند تا پایان نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در خوابگاه اسکان داشته باشند. همچنین برای دانشجویان فاقد پروپوزال مصوب، برای پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی حداکثر بمدت یک ماه اسکان در نظر گرفته شده است. زمان ارائه درخواست از تاریخ ۷ مهرماه تا ۱۱ مهر ماه تعیین شده است. همچنین نتیجه درخواست های ارائه شده از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان به اطلاع دانشجو رسانده خواهد شد. تاریخ شروع اسکان از تاریخ ۱۵ مهرماه خواهد بود.