فنر های پیچشی و فنر فرمداردرب اکاردئونی چوبی - درب اکاردئونی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …زیتون و روغن زیتون

    به گزارش مهر، پس از اینکه ضاحی خلفان معاون رئیس پلیس دبی در توییتی ثروت های یمن را بیش از ثروتها و منابع کشورش دانست و یمنی ها را مورد شماتت قرار داد و مدعی شد: ثروت های یمن بیش از ثروتهای امارات است اما چکار کردند، ثروتها را رها و به قات روی آوردند». کاربران در توییتر به شدت به وی و سیاست های مخرب عربستان و امارات در یمن تاختند.  یکی از کاربران در اینباره نوشت: بله یمن ثروت و منابع زیادی دارد اما علت اصلی عدم توانایی یمنی ها برای بکارگیری ثروتها و منابعشان، عربستان سعودی به عنوان همسایه بد است. آنها میلیونها برای عبدالله صالح رئیس جمهور سابق هزینه کرده اند تا خادم  و مطیع آنها باشد زیرا خوشبختی یمن به مثابه بدبختی برای عربستان است. کاربر دیگری می نویسد: به خاطر همین، یمنی ها در سال ۲۰۱۱ علیه رهبران فاسد خود قیام کردند که با وجود منابع طبیعی سرشار، آنها فقیرترین ملت قرار دادند؛ اما متاسفانه امارات و برادران آنها این رویای بزرگ را درهم شکستند و آنچه می توانیم بگوییم این است:«حسبنا الله ونعم الوکیل فیکم». یک کاربر دیگر هم خطاب به خلفان نوشت: ثروتها و پولهای شما از رقاص خانه ها و شرابفروشی هاست به همیل دلیل هزینه جنگها و فتنه افکنی در همه جا می شود.