اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

  به گزارش تحریریه، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران "ایسپا" نظرسنجی را انجام داده و از پاسخگویان پرسیده شد: «آیا فکر می‌کنید داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می‌شود؟» ۶۸.۴ درصد داشتن فرزند را موجب خوشبختی زوجین دانسته‌اند، در مقابل ۲۸ درصد وجود فرزند را باعث خوشبختی زوجین نمی‌دانند. ۳.۵ درصد نیز نسبت به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. مردان (۷۲.۶ درصد) بیشتر از زنان (۶۴.۳ درصد) بر این باورند که داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می‌شود. افراد ۵۰ ساله و بیشتر (۷۲.۸ درصد) بیشتر از دیگر گروه‌های سنی معتقدند که فرزند داشتن خوشبختی زوجین را به همراه خواهد داشت. در میان افرادی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند (۷۴.۸ درصد) نسبت به افراد دارای دیپلم (۶۹ درصد) و افراد با تحصیلات دانشگاهی (۶۳.۱ درصد)، این تفکر که فرزند داشتن باعث خوشبختی زوجین می‌شود، قوت بیشتری دارد. این عدد در بین افراد ساکن در شهرها (۶۵.۵ درصد) و در بین روستائیان (۷۶.۷ درصد) است. به نظر شما چند فرزند برای یک خانواده مناسب است؟ ۱۲ درصد نداشتن فرزند را مطلوب می‌دانند. ۲۰.۷ درصد یک فرزند، ۳۲.۷ درصد دو فرزند، ۱۶ درصد سه فرزند، ۱۱.۶ درصد چهار فرزند و ۵.۶ درصد پنج فرزند و بیشتر را برای یک خانواده مطلوب دانستند. ۱.۴ درصد به این سوال پاسخی ارائه ندادند. میانگین تعداد فرزندان مناسب برای یک خانواده از نظر پاسخگویان ۲.۲۲ فرزند است. میانگین تعداد فرزندان مطلوب از نظر مردان (۲.۳۲ فرزند) و برای زنان (۲.۱۲ فرزند) است. میانگین فرزند در میان افراد ۵۰ ساله و بیشتر (۲.۵۶ فرزند) بالاتر از دیگر گروه‌های سنی است. پاسخگویان متاهل (۲.۳۳ فرزند) تعداد فرزندان بیشتری را نسبت به مجردها (۱.۹۶) مطلوب می‌دانند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در دی ماه ۱۴۰۰ با شیوه مصاحبه تلفنی و جامعه آماری کلیه شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه ۱۵۸۴ نفر این نظرسنجی را اجرا کرده است.