اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردم و نخبگان برای نظارت بر فضای مجازی مشارکت کنند
محمدصادق افراسیابی عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از عموم مردم خصوصاً پدران و مادران و هر شخصی که دغدغه خانواده‌ها را در کشور دارد، دعوت می‌کنیم تا گزارش‌های خود را از عرضه‌ی بازی‌های غیرمجازی که گاهی در فروشگاه‌های مجازی داخلی مشاهده می‌شود از طریق یکی از سه سامانه‌ی معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد برای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ارسال کنند. وی افزود: محتواهای رسانه‌ای که خانواده‌ها می‌خواهند مصرف کنند با توجه به فرهنگ و هنجارهای ارزشی و اجتماعی هر کشور دارای حساسیت‌های خاص آن ملت است. برای مثال خشونت در انواع رسانه‌ها، موضوعی نیست که ملت یا کشوری به آن بی‌توجه باشد. عضو هیأت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: البته ممکن است شاخص‌ها در فرهنگ‌های مختلف، متفاوت باشد. به این معنی که ما در ایران ممکن است حدی از خشونت را نامطلوب قلمداد کنیم که ممکن است در آمریکا، ژاپن یا در اتحادیه اروپا شاخص‌های آن تا اندازه‌ای با ما تفاوت داشته باشد، اما همه، خشونت را به عنوان یک محتوای آسیب‌رسان قلمداد می‌کنند. سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: نخبگان و جوامع پیشرفته به واسطه حفاظت از خانواده و اجتماع، روی موضوع رده‌بندی سنی حساس هستند. به همین دلیل پیامدهای بازی را در زندگی اجتماعی و فردی افراد می‌بینند و آنها را مهم قلمداد می‌کنند و برایشان دنبال راه‌چاره هستند. وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که امسال پیش بینی کرده ایم تقدیر از اشخاص هست که نسبت به ارسال گزارش‌های مردمی از طریق سامانه پرتال نظارت به نشانیhttps://nezarat.ircg.ir/ یا سامانه مرکز مشاوره بازی‌های رایانه‌ای به نشانی https://58129.ircg.ir/ و یا سامانه چه بازی به نشانی https://chebazi.ircg.ir/اقدام می‌کنند. افراسیابی گفت: این گزارش‌های مردمی می‌توانند ناظر به تخلفات فروشگاه‌های مجازی در عرضه بازی‌های غیر مجاز یا تخلفات فروشگاه‌ها و شهربازی‌ها و یا تبلیغات نامناسب میان برنامه‌ای در بازی‌های رایانه‌ای باشد. سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: اشخاصی که گزارش دقیق و بهتر ارسال کنند و نسبت به رصد فضای مجازی و گزارشات تخلفات مرتبط با حوزه بازی‌های رایانه‌ای حساسیت داشته باشند و به تحقق فضای مجازی سالم، مفید و ایمن از طریق ارسال گزارش به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کمک کنند، از این پس به صورت فصلی تقدیر خواهند شد. وی افزود: در عین حال فراخوان جشنواره تجلی بازی‌های رایانه‌ای در آئینه‌ی رسانه‌ها بزودی اعلام خواهد شد. یکی از بخش‌های جشنواره دریافت آثار رسانه‌ها در حوزه مطالبه گری و گفتمان سازی است. افراسیابی ادامه داد: درخواست من از نخبگان و فعالان فضای مجازی، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه این است که اهمیت بحث رده بندی سنی را برای خانواده‌ها تبیین کرده و تحقق و اجرای رده بندی سنی را از فروشگاه‌های مجازی مطالبه کنند. وی افزود: طبق قوانین و آئین نامه‌های مصوب لازم است تا فروشگاه‌های مجازی رده بندی سنی بازی‌ها را نمایش دهند. افراسیابی گفت: در حال حاضر زمانی که کاربری به فروشگاه مجازی مراجعه می‌کند از مجوز و رده بندی سنی بازی مطلع نمی‌شود. این درحالی است که مردم تصور می‌کنند در جمهوری اسلامی همه محصولات فروشگاه‌های مجازی دارای مجوز است. سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: وقتی فروشگاه‌های مجازی رده بندی سنی را نمایش ندهند یا بازی‌هایی عرضه کنند که مجوز نداشته باشد، این کار پایمال کردن حقوق مصرف کننده است و من پیشنهاد می‌کنم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به این موضوع ورود پیدا کند و همه ی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بسیج شوند تا از تضییع حقوق مردم در فضای مجازی جلوگیری شود. وی افزود: این مطالبه را از نخبگان، رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی کشور داریم که نهضت مطالبه گری جدی از فروشگاه‌های مجازی شکل بگیرد و این مسأله را دنبال کنند تا قانون در کشور به شکل کامل رعایت شود و بتوانیم شاهد تحقق فضای مجازی، سالم، مفید و امن برای مردم کشورمان باشیم. قطعاً نمایش رده بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای اولین گام برای تحقق فضای مجازی سالم، مفید و امن است.