اولین کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی برگزار می شود
به گزارش الف، بزرگترین کنگره مجازی، با محوریت های هماتولوژی، پاتوبیولوژی،مولکولی و ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، قارچ شناسی، هورمون شناسی و ویروس شناسی، از ۲۶ لغایت ۲۹ بهمن ماه 1400 ، ارائه می شود. از جمله نکات مهم برگزاری این  رویداد، محورهای جانبی  آن، شامل کارگاه  ها و دوره های تخصصی است که به صورت مجازی (غیرحضوری)،  هم در سطح  تئوری و هم عملی (آزمایشگاهی) برگزار می شود. علاقمندان به شرکت  در  اولین کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی  می  توانند برای  ثبت نام در این   رویداد  بزرگ به سایت  www.ldcongress.com  مراجعه نما یند .