اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نظر رئیس بانک مرکزی درباره ارز موردنیاز برای واردات خودرو
به گزارش  تسنیم، علی صالح‌آبادی رئیس ‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره نظر بانک مرکزی درخصوص ارز موردنیاز برای واردات خودرو، گفت: این موضوع هنوز در دولت جمع‌بندی نشده اما هر زمانیکه که بخواهد در دولت جمع‌بندی شود، حتما با هماهنگی بانک مرکزی خواهد بود. رئیس بانک مرکزی که با خانه ملت گفت‌وگو کرده است، ادامه داد: منابع ارزی که برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود لذا این موضوع مدنظر دولت خواهد بود.