اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با موتورسواران متخلف چه کنیم ؟
با این که فرهنگ رانندگی به خصوص طی سال‌های اخیر تحولات مطلوب و مفیدی را در کشور ما تجربه کرده است، اما هنوز مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد.  یکی از بدترین ناهنجاری‌های رانندگی در کشور ما، قانون گریزی برخی از موتورسوارانی است که با رانندگی نامتعارف شان، به اصطلاح روی اعصاب مردم راه می روند و نه تنها جان و مال خودشان، بلکه جان و مال و سلامت دیگران را نیز در معرض خطر قرار می دهند. البته پلیس در این رابطه هم تدابیری را اندیشیده و اقداماتی را به عمل آورده است، اما ظاهراً هیچ یک از اقدامات سلبی، تأدیبی و تنبیهی آنها به اندازه کافی بازدارنده نبوده و نتوانسته تأثیر چندانی در رفع این ناهنجاری داشته باشد. به عنوان مثال برخی از موتورسواران در خیابان‌های یک طرفه و حتی میادین در جهت خلاف و بعضا با سرعت زیاد تردد می کنند، اما بدتر این که برخی از آنها هنگام ارتکاب این تخلف از سمت چپ و برخی از سمت راست (حتی سرپیچ و در نقاط کور و خطرناک) عبور نموده و گاهی از یکدیگر سبقت هم می گیرند و باعث می شوند تا رانندگان مقابل و حتی افراد پیاده گرفتار سردرگمی و دستپاچگی و نهایتا دچار حادثه شوند.  تردد با سرعت کم در خط عبور (لاین) وسط یا حتی خط عبور (لاین) سرعت و ایجاد مانع و وقفه در تردد خودروها عبوری در خیابان‌ها و به خصوص بزرگراهها، حرکت روی خطوط معابر و اجتناب از تردد بین دو خط، لایی کشیدن و حرکت مارپیچ، بی اعتنایی به چراغهای راهنمایی و عبور از چراغ قرمز، انجام حرکات نمایشی در خیابان‌ها، سبقت غیرمجاز از سمت چپ و راست خودروها، پارک کردن موتور در پیاده روها و ایجاد سدمعبر و نیز تردد در پیاده روها، از جمله رفتارهای نامتعارف و غلطی هستند، که هر روز شاهد وقوع آن از سوی برخی موتورسواران هستیم.  متأسفانه گاهی این جماعت قانون گریز و قانون شکن در مواجهه با اعتراض عابرین پیاده یا رانندگان خودروها به تخلفاتشان، به جای عذرخواهی یا طلبکارانه ناسزا می گویند و یا حتی با آنها درگیر می شوند.  به همین دلیل به نظر می رسد که باید اجرای اقدامات جدی تری مانند؛ اجبار به حضور در دوره های آموزشی بلندمدت (البته با هزینه شخصی) ، ابطال موقت و در صورت تکرار، ابطال دائمی گواهینامه، جریمه های نقدی سنگین و امثال آن در دستور کار پلیس قرار گیرد. بدیهی است، که انجام هر اقدام موثری در این زمینه، رضایت و قدردانی شهروندان اعم از رانندگان خودروها و افراد پیاده را به همراه خواهد داشت.   *کارشناس ارشد مدیریت