فروش شیتزواجاره بالابرتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …

آیت‌الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین در گفتگو با مهر، در رابطه با اقدامات دولت و وزارت امور خارجه در واکنش به تلاش آمریکا و همراهی اروپا جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، گفت: ظاهراً واکنش دولت و وزارت امور خارجه تاکنون بد نبوده است اما از عجایب این است که آمریکا هزار بار به این طرف و آن طرف رو انداخته اما نتوانسته است تسلیحات ایران را متوقف کند. وی عنوان کرد: ایران از اساس تسلیحات را تهیه می‌کند به علاوه اینکه خودش صاحب ابتکار شده است. حالا او چه کاری می‌تواند با ایران کند؟ فن و علم این موضوع به ایران آمده است و در این شرایط آنها نمی‌توانند کاری کنند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: به عقیده من، این اظهار نظر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه مادامی که اروپا به تعهداتش عمل کند ما هم به تعهداتمان باز می‌گردیم، حرف خوبی نیست و ما از ابتدا باید بگوییم که تعهدمان این است. شما عمل کنید ما هم عمل می‌کنیم چیست؟ بلکه باید بگوییم ما خودمان بر حسب نظام و قواعد حاکم بر کشور عمل می‌کنیم و استقلال داریم. آیت الله ممدوحی در پایان تاکید کرد: اینکه اروپا می‌خواهد کار خودش را بکند به ما ربطی ندارد و تعبیر این چنینی رئیس‌جمهور انفعالی است. راه حضرت امام خمینی (ره) این است که به غرب مخصوصا آمریکا مطلقا اطمینانی نیست. ما باید کار خودمان را انجام دهیم کما اینکه تاکنون پیش رفتیم و نه به وعده هایش دل خوش باشیم و نه از وعیدهایش بترسیم.