سبقت تورم ۲۵استان از میانگین ایران

سبقت تورم ۲۵استان از میانگین ایران
روزنامه همشهری در گزارشی با اشاره به اینکه نبض تورم در 31استان ایران ناموزون می‌زند نوشت: 25استان ایران نرخ تورم سالانه‌ای بالاتر از نرخ تورم کل کشور را در آبان امسال تجربه کرده‌اند. درحالی‌که استان‌های قم و تهران کمترین نرخ تورم را شاهد بوده‌اند، ایلام و زنجان با بالاترین نرخ تورم مواجه شده‌اند. مرکز آمار ایران می‌گوید: در آبان امسال بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارها مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با 5درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١.٤ درصد افزایش بوده است. نرخ ماهانه تورم در‌ماه گذشته 2.5درصد برآورد شده است. به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 35.7درصد رسیده است اما مرکز آمار می‌گوید: شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد در‌ماه گذشته 46.5درصد بیشتر برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده و رکورددار تورم نقطه به نقطه بوده‌اند. کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان سیستان و بلوچستان به میزان 27.9درصد به ثبت رسیده است.درحالی‌که مرکز آمار نرخ تورم در 12‌ماه منتهی به آبان امسال را 44.4درصد برآورد کرده، فقط 6استان قم، تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، گیلان و همدان نرخ تورمی کمتر از میانگین تورم کل کشور را تجربه کرده‌اند، در مقابل، دیگر استان‌ها فشار تورم بالاتری را نسبت به میانگین کشوری، شاهد بوده‌اند در این مدت شهروندان ساکن استان‌های ایلام، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم بالای 50درصد را نظاره‌گر بوده‌اند. براساس آمارهای رسمی بالاترین نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری مربوط به خانوارهای شهری استان اردبیل با 5.1درصد و کمترین مربوط به خانوارهای شهری استان کرمان با 1.4درصد بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری مربوط به استان زنجان و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است. شکاف نرخ تورم سالانه در نقاط شهری بین استان‌های ایران به 11.4درصد رسیده که استان ایلام بالاترین و استان قم کمترین فشار تورم را متحمل شده‌اند.به گزارش همشهری، میانگین نرخ تورم ماهانه در نقاط روستایی در‌ماه گذشته 2.7درصد روایت شده درحالی‌که روستاییان کهگیلویه و بویراحمد با سرعت 6.1درصدی رشد قیمت‌ها (بالاترین) و روستاییان قزوین با سرعت 9دهم درصدی (کمترین) مواجه شده‌اند. از سوی دیگر بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان 52.9درصد و کمترین هم در استان همدان با میزان 26.6درصد مشاهده شده و روستاییان ایلامی در آبان با نرخ تورم سالانه 55.7درصدی (بالاترین) و روستاییان سیستان و بلوچستانی هم با تورم سالانه 41.9درصدی(کمترین) دست و پنجه نرم کرده‌اند.