به گزارش مهر، سردار علی فدوی عصر امروز چهارشنبه در مراسم اربعین شهادت سردار سلیمانی در تبریز گفت: بیش از ۴۱ سال است که انقلاب اسلامی در سرتاسر کشور و دل‌های مردمان مسلمان منطقه سایه افکنده و برکات بی انتهای خود را گسترده است. وی گفت: انقلاب اسلامی یک کلمه بیشتر و یک کلمه کمتر از اسلام نیست. یکی از مشخصه‌های خاص انقلاب اسلامی و امام (ره) این بود که دل‌های بیشماری را بیدار کرد و دلدادگان انقلاب اسلامی پرورش داده شده و عظمت یافته و خود مکتب شدند. فدوی در خصوص دشمنان انقلاب اسلامی نیز گفت: خبیثان عالم و شیطان بزرگ برای دشمنی با انقلاب اسلامی حتی یک لحظه را هم از دست نداده اند اما به دلیل نیرویی که در جوانان و ملت ما به وجود آمده، نتوانستند حتی در یک مورد پیروز شوند. وی ابراز داشت: در این راه ستارگان درخشانی از جمله شهیدان باکری‌ها و تجلایی ها نقش بازی کرده و عظمت آفریده اند. اگر در مسیر حرکت به تکالیف الهی خود عمل کنیم، وعده الهی برای پیروزی تخلف ناپذیر است و این قاعده در طول ۴۱ سال از انقلاب اسلامی جاری بوده است. امروز جنگ را به خانه دشمن کشیده ایم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به جنگ در خانه دشمن گفت: روزی در خرمشهر و در خانه خود با دشمن می‌جنگیدیم، امروز خیلی سریع جنگیدن در خانه خود را به جنگیدن در خانه دشمن تبدیل کردیم. وی در خصوص شهید قاسم سلیمانی نیز گفت: ۴۰ روز بعد از شهادت شهید سلیمانی، او برتارک دل‌ها می‌درخشد، او دلداده شهدای قبل از خود بود، دل او با شنیدن نام شهید باکری و شهید کاظمی، منقلب می‌شد. وی ادامه داد: آخرین دست نوشته شهید سردار سلیمانی نیم ساعت قبل از پرواز به بغداد، همان دست نوشته آخر شهید باکری در عملیات بدر بود که نوشته بود "خدایا مرا پاکیزه بپذیر" شهدای ما به مثابه یک روح در چند بدن بودند. فدوی با اشاره به اینکه روند نیروی قدس سپاه با آمدن شهید سلیمانی متحول شده بود، افزود: همه مجامع بین الملل، به شهادت رساندن سردار سلیمانی را حماقت بزرگ دانستند. وی ادامه داد: آمریکایی‌ها عددی نیستند که کسانی مثل سردار سلیمانی و شهید رضوان را به شهادت برسانند، وقتی دل سردار سلیمانی مشتاق معبود بود، آمریکا اسباب و ابزار شهادت می‌شود. ‌شهید سلیمانی پرورش یافته مکتب امام (ره) بود فدوی با اشاره به مکتب شهید سلیمانی اظهار داشت: شهید سلیمانی پرورش یافته مکتب امام (ره) بود که خود به مکتب تبدیل شد، باید مشخصه‌های این مکتب را شناخت و اصلیترین مشخصه، انجام تکالیف الهی است. می‌شود مثل شهید سلیمانی و شهید باکری به تکلیف الهی خود عمل کرد و مثل آنها شد حتی بالاتر، حضرت سلمان به مرتبه‌ای رسید که جز اهل بیت (ع) شد. وی ابراز داشت: در اثر عدم انجام تکالیف خود گرفتار می‌شویم، گرفتاری‌های امروز کشور در شأن ملت رشید ایران نیست که برخی مواقع "کاسه چه کنم چه کنم" دست می‌گیریم. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ما در انجام برخی تکالیف خود جان‌ها داده ایم و شهید تقدیم کردیم اما در برخی تکالیف که نیاز به جان دادن نیست به تکلیف الهی عمل نکردیم، در مسائلی چون اقتصاد بر اساس قاعده دشمنان عمل کردیم. اگر همگی مثل شهید سلیمانی عمل کنند، عنایت بی حد خداوند شامل همه می‌شود. شرکت در انتخابات تجلی عینی انجام تکالیف الهی است وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس نیز گفت: شرکت در انتخابات دوم اسفند، تجلی عینی انجام تکالیف الهی است که امام (ره) و امام حاضر بر آن تاکید دارند. فدوی ادامه داد: امام علی (ع) مشروعیت خود را از خدا گرفته بودند، اما ۲۵ سال صبر کردند تا مردم سراغ ایشان آمدند. دشمنان و خبیثان عالم نمی‌خواهند این تجلی تکلیف در دوم اسفند انجام شود و با محاسبه غلط، عدم حضور مردم پای صندوق رأی را تصویرسازی می‌کنند. دشمنان این روزها خباثت کرده، و ناامیدی را بین مردم ترویج و تلقی می‌کنند.