ثروتمندان کتاب نمی خوانند! هدف …بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801