آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارستعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …مهارکشنوسازی و بازسازی