فروش پودر گوشت، پودر جوجه، پودر …لیوان کاغذی ساحل جنوبدوره آموزش بازیگریفروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …

به گزارش تسنیم، آزادسازی سهام عدالت در حالی از 9 اردیبهشت امسال در حال انجام است که یکی از راه‌های رساندن سهام عدالت مشمولان به پول نقد، مراجعه آنها به شعب بانک‌ها و پرکردن فرم فروش وکالتی این سهام است. اما جدای از خرید ارزان این سهام توسط بانک‌ها که البته معاون سازمان خصوصی‌سازی آن را تکذیب کرده، فرایند فروش سهام عدالت مردم از طریق بانک‌ها که با وکالت سهامداران به این موسسات انجام می‌شود، دارای شرایط یک سویه‌ای است که به صورت مکتوب از دارندگان سهام عدالت گرفته می‌شود. به عنوان مثال در بند 7 وکالت‌نامه‌ای که به صورت مکتوب توسط بانک‌ها از دارندگان سهام عدالت گرفته می‌شود، آمده است: «این‌جانب حق هر گونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی، قیمت فروش سهام و هزینه‌های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می کنم». به عبارتی این بند به بانک این اختیار را داده است که سهام  مردم را با قیمتی که خود تشخیص می‌دهد بفروشد و سهامدار نیز حق اعتراض را به موجب این بند از خود سلب کرده است.