ارائه انواع دستگاه حضور و غیابفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …قالبسازی و پرسکاری

محسن هاشمی: هیچکدام از مصوبات خوب برای شهرها عملی نشد