ساندویچ پانل کبیر پانل - فروش ویژه …سیم بکسل و اتصالات استیلتعمیر پرینتر در محلبرس صنعتی

به گزارش فارس، منابع غربی از پیشنهادات جدید امارات عربی متحده به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خرید جنگنده‌های «اف-۳۵» خبر می‌دهند. روزنامه العربی الجدید به نقل از منابع غربی خبر داد که امارات با این پیشنهاد خود قصد دارد، «نگرانی اسرائیل درباره حفظ برتری نظامی خود در منطقه» را رفع کند. به گفته این منابع، ابوظبی «پیشنهاد داده است که خلبانان اسرائیلی، طی یک مدت زمانی مشخص، بر هدایت جنگنده‌های آمریکایی برای امارات، نظارت کنند؛ مشروط به اینکه این خلبانان بعد از آن، همتایان اماراتی خود را آموزش دهند». منابع مذکور تصریح کردند، امارات همچنین پیشنهاد کرده است که پس از آموزش خلبانهای اماراتی، خلبانان اسرائیلی بر برنامه استفاده از این جنگنده‌ها نظارت داشته باشند. به گفته این منابع، این پیشنهاد مورد موافقت اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و می‌تواند موجب پیشرفت در انجام این معامله شود. یک کارشناس نظامی در این زمینه به العربی الجدید گفت که پیشنهاد امارات، باعث می‌شود که این معامله، سودی برای این کشور نداشته باشد؛ «زیرا سیطره اسرائیل بر آن را تضمین می‌کند. به ویژه اینکه این پیشنهاد متضمن به کارگیری این جنگنده‌ها توسط خلبانهای اسرائیلی است». این کارشناس با اشاره به «اشتباه راهبردی امارات» در این زمینه، تأکید کرد که مهمترین اشتباه ابوظبی، «تسلیم شدن کامل در برابر طرف اسرائیلی است... بدون اینکه هیچ اهرم فشاری در اختیار داشته باشد». وی همچنین خبر داد، جنگنده‌های آمریکایی که به کشورهای عربی فروختی می‌شود، قدرت جنگی کمتری نسبت به جنگنده‌هایی دارد که در اختیار صهیونیستها قرار می‌گیرد. رژیم صهیونیستی با وجود اینکه روابط خود را با امارات عادی کرده است، ولی رسما مخالفت خود را با فروش این جنگنده‌ها به ابوظبی اعلام کرد.