یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


آنچه در بزرگداشت سعدی گذشت
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / سایت الف / فرهنگی

آنچه در بزرگداشت سعدی گذشت

  در مراسم بزرگداشت سعدی، از «سعدی در سفرنامه‌ها»، «سعدی و رزم‌نامه»، «معرفت و محبت در نگاه سعدی و روزبهان»، «نگاه شاعرانه سعدی به مسئله جبر و اختیار»، «ناظر معتبر در حکایات سعدی» و «نگاه هستی‌شناختی به دوستی» سخن گفته شد.