شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


قهقهه زدن تحلیلگر آمریکایی به صحبت های کارشناس اسرائیلی !
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت الف / فیلم

قهقهه زدن تحلیلگر آمریکایی به صحبت های کارشناس اسرائیلی !

وقتی صحبت‌های کارشناس اسرائیلی درباره ایران تحلیلگر آمریکایی را به قهقهه و واکنش واداشت!