دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024


جان «سنگلج» را به خطر نیندازید!
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / سایت الف / فرهنگی

جان «سنگلج» را به خطر نیندازید!

  پریسا مقتدی، مدیر تماشاخانه سنگلج درباره تخریب ساختمان مجاور این تماشاخانه، با بیان این که «نگران جان سنگلج هستیم»، واکنش نشان داد.