به گزارش تسنیم،‌ صبح امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست متهم از سوی نماینده دادستان قرائت شد. 17 بند اتهامی در کیفرخواست روح‌الله زم آمده است. عناوین کیفرخواست شامل 17 بند اتهامی به این شرح است: 1- افساد فی الارض2- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور3- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه4- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه5- همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران6- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور7- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده8- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور9- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور10- مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور11- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده12 - تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی13- توهین به مقدسات اسلام14- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)15- توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن16- تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان 97 هزار و 550 یورو17- شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.