اطلاعیه آستان حضرت عبدالعظیم (ع) در مورد راهپیمایی روز اربعین