درمان جوش صورت توسط لیزر آلمانی …فروش پودر گوشت، پودر جوجه، پودر …لیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)نمایندگی بیمه ما کد 1630 رحمانی …

به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا،  میزان درآمدهای مالیاتی دولت این کشور تا پایان ماه می به سه تریلیون و ۲۴۱ میلیارد و ۱۹  میلیون و ۵۰۲ هزار دلار رسیده است.  میزان درآمد مالیاتی هر شهروند آمریکایی تا پایان ماه می به طور متوسط ۹۸۳۱  دلار و میزان درآمد هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۸ هزار و ۹۴۲ دلار بوده است. از طرف دیگر میزان مالیات بر درآمد دولت آمریکا تا پایان ماه می به یک تریلیون و ۶۳۰ میلیارد و ۱۱  میلیون دلار رسیده است.  این میزان درآمد برای مالیات ها بر درآمد شرکت های آمریکایی ۲۱۶ میلیارد و ۶۶۸ میلیون دلار بوده است. تا پایان ماه می،  نسبت درآمد به تولید ناخاص داخلی این کشور به ۱۶.۶۴ درصد رسیده است. بین بازه زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۰ بیشترین نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی آمریکا مربوط به سال ۲۰۰۰ با ۱۹.۵ درصد و بیشترین نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۲۰۰۰ با ۱۷.۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در بازه ۱۲ ماهه منتهی به می به ۲۰ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار رسیده که بدین ترتیب، آمریکا جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان حفظ کرده است. جمعیت آمریکا در حال حاضر ۳۲۹ میلیون ۷۰۵ هزار و ۱۶۶ نفر است که از این تعداد،  ۱۲۳ میلیون و ۷۲ هزار و ۸۲۹ نفر در بازار کار مشارکت داشته اند.  از بین جمعیت شاغل آمریکایی،  ۱۱۰ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۵ نفر در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند و ۴ میلیون ۵۴۹ هزار و ۴۳۴ نفر نیز خود اشتغال بوده اند. از بین کل شاغلین آمریکایی،  ۱۱۰ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۵۳  نفر به صورت تمام وقت و ۱۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۰۲ نفر به صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند. همچنین ۵۴  میلیون و  ۸۳۶ هزار  و  ۵۹۲ نفر  بازنشسته تا پایان این ماه در آمریکا بوده اند. تا پایان ماه می متوسط قیمت خانه در آمریکا ۳۲۳ هزار و ۵۰ دلار،  متوسط قیمت خودروی جدید ۳۸ هزار و ۲۱۰ دلار و متوسط درآمد سالانه ۳۴ هزار و ۷۶ دلار بوده است. در شرایطی که تا پایان ماه می ۳۶ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۰۹ آمریکایی در فقر زندگی می‌کرده اند،  ۱۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۲۶۸ نفر یک میلیون دلار یا بیشتر ثروت داشته اند.