اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علم و دانش در حد پایان نامه و مقاله باقی مانده است!
محمد رشیدی در گفت گو با الف در ادامه گفت: تاکید رهبری بر استفاده از تولیدات دانش بنیان به این دلیل است که تولیدات دانش بنیان تولید فناور محور است و باعث می‌شود بسیاری از کارهای اساسی که ما نیازمند به آنها هستیم و مجبور به واردات آنها از کشورهای خارجی هستیم با اتکا به تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان حذف شود و ما می‌توانیم آنها را در داخل تولید کنیم.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولید دانش بنیان زمینه تولیدات وسیعی در ابعاد گوناگون و در همه عرصه ها است و باید به آنها بها داده شود. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید دانشگاه‌ها را نیز به سمت دانش بنیان کردن صنعت ببریم .رشیدی تصریح کرد: علم و دانش در دانشگاه ها در حد پایان نامه و رساله باقی مانده و تبدیل به محصول نشده است. رشیدی در ادامه گفت: نهادها و دستگاه های مختلف و مجلس و دولت باید از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدات آنها حمایت جدی کنند تا تولیدات آنها به محصول تبدیل شود و نیاز صنایع را به‌طور کلی برطرف کند. وی در ادامه بیان کرد: فراهم بودن بستر قانونی برای سوق دادن صنایع و ... برای استفاده از تولیدات شرکت های دانش بنیان نقش مهمی دارد و البته قانونی که سال گذشته مجلس برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب کرد می تواند کمک زیادی به این حوزه بکند.عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد امروز تولیدات دانش بنیان و استقبال داخلی ها از این تولیدات بسیار کم و ناچیز است. در حالی که ما در حوزه های مختلف دارای دانش ساخت محصولات هستیم ولی هنوز شاهد پیشرفتی نبوده ایم.  وی تأکید کرد: این که این دانش تبدیل به محصول شود و موجب اشتغال و کارآفرینی شود موضوع مهمی است که هنوز در کشور شاهد آن نبوده ایم. این نماینده مجلس یازدهم گفت: قانون مصوب مجلس یک گام  جدی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان است تا به این وسیله از واردات نیز رهایی پیدا کنیم.