هیات ویژه برای پرونده سرقت بادام هندی
به گزارش الف مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد : برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی[ ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق] و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است. بر اساس این اعلام با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.  از روز گذشته انتشار خبر حکم حبس ۱۰ ماهه  برای سرقت سه بسته بادام هندی مورد توجه و انتقاد افکار عمومی قرار گرفته است.