وعده چشم‌گیر میرکاظمی برای اقتصاد

وعده چشم‌گیر میرکاظمی برای اقتصاد
به گزارش الف، موضوع ظرفیت های  خالی اقتصادی ایران چندسالی است که مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارد از سوی برخی این ظرفیت‌ها بدون مذاکره و دستیابی به توافق موثر با کشورهای 1+5 قابل استفاده کامل نیست. اما برخی با نگاه‌های آرمان‌گرایانه معتقدند که برعکس ظرفیت‌ها را می‌توان بدون نگاه به غرب استفاده کرد.  البته منتقدان می‌گویند طرفداران باور فوق می‌خواهند کشور را تقدیم روسیه و چین کنند.  با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه در آستانه مذاکرات مهم وین در شبکه‌اجتماعی توئیتر نوشت: کشور را معطل مذاکره نمی کنیم،براساس آمایش سرزمینی و ظرفیت های داخلی رشد هشت درصدی اقتصاد هدف گذاری شده،با توجه به رکود ناشی از عملکرد دولت قبل و کنترل کرونا این هدفگذاری قابل تحقق است.