فروش دستگاه تصفیه آب 6مرحله سافت …طراح و سازنده انواع استند , میز …بازرگانی آرتین اسوه تجارت ارسدستگاه وکیوم خانگی

محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار  الف با بیان اینکه درآمد شهرداری در  شرایط کرونایی بشدت کاهش یافت، گفت: به رغم هزینه های زیاد شهرداری تهران در شرایط کرونایی مثل ضد عفونی اتوبوسها، متروها، خیابانها و پارک ها، درآمد شهرداری کاهش یافت. چون ساخت و ساز تعطیل است. شهرداری درآمدی بابت عوارض ساخت و ساز ندارد. پارک حاشیه خیابانها هم تعطیل است. فروش طرح ترافیک هم حذف شد. وی اضافه کرد: بنابراین شهرداری از یک طرف بدون درآمد است و از طرف دیگر هزینه ها بشدت افزایش یافت. رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران نامه ای به رئیس جمهور نوشت که شهرداری در این شرایط حدود چهار میلیارد تومان خسارت و هزینه داشته است تا سهم شهرداری از مبلغ یک میلیارد یورویی که دولت می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا برداشت کند، پرداخت شود. علیخانی با بیان اینکه درآمد شرکت واحد پائین هم آمده، گفت:درآمد مترو هم کاهش داشته است.فروش بلیط مترو در شرایط عادی، بین 600 تا 700 میلیون تومان در روز بوده که در شرایط کرونایی بین 10 تا 20 میلیون تومان رسید. یعنی یک دفعه درآمد شهرداری به 2 درصد رسید. وی با اشاره به ضرورت حضور یک نماینده از شورای شهر تهران در ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: طبق قانون شهرداری وظیفه بهداشتی دارد و شورا ناظر بر این موضوع است و نمایندگان شورا باید در ستاد ملی مقابله با کرونا حضور داشته باشد تا مطالبات شهرداری در ستاد پیگیری شود. رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران گفت: مردم از شهرداری و شورای شهر پیگیر مطالبات خود هستند به همین دلیل لازم بود که یک نماینده از شورای شهر تهران در ستاد عضو باشد.