تعمیر تلویزیون ال جیراننده با درآمد عالیدستگاه سلفون کشکولر سلولزی پلیمری

به گزارش تسنیم، کاطع الرکابی نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق امروز شنبه در گفت وگو با سایت المعلومه تصریح کرد: عراق بخشی از قانون قصیر که آمریکا علیه سوریه اعمال کرده است، نخواهد بود و عراق مخالف سیاست اعمال محاصره علیه ملت های جهان خواه سوریه یا هر کشور دیگری است زیرا این ملتها هستند که بیشترین زیان را می بینند. بیشتر بخوانیدامیرعبداللهیان: سوریه پیروز نهایی در جنگ تروریسم اقتصادی تحریم‌هاستوی افزود: آمریکا وقتی در دهه 90 قرن گذشته عراق را تحت محاصره قرار داد، تنها کسی که از این امر زیان دید، (ملت) عراق بود و نه رژیم که گسترش یافت و بزرگترین کاخ های خود را در این دوره بنا کرد.