فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200سمساری در غرب تهرانسفارش ساخت انواع کانکس اداری لوکس …یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …

کشف یک میلیاردی گوشی‌های سرقتی
به گزارش مهر، سرهنگ دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر گفت: چندی قبل مأموران کلانتری ۱۱۶ مولوی در جریان فروش گوشی‌های سرقتی به دو مالخر جوان قرار گرفتند و با انجام تحقیقات پلیسی موفق شدند مخفیگاه این مال‌خران را در حوالی خیابان مولوی شناسایی کنند. وی افزود: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، مأموران کلانتری مولوی در یافتند که مال‌خران جوان با خرید گوشی‌های سرقتی و خرد کردن آن‌ها، دوباره قطعات گوشی‌ها را مونتاژ کرده و با قیمت واقعی به عنوان گوشی‌های اصلی می‌فروشند. سر کلانتر هفتم پایتخت با بیان اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس شد، افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی هر دو متهم با دستور قضائی در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۳۸ دستگاه گوشی‌های سرقتی کشف شد. سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. این مقام پلیسی گفت: با انتقال متهمان به همراه گوشی‌های سرقتی به کلانتری شناسایی مال باختگان در دستور کار قرار گرفت.