به گزارش فارس، انسیه خزعلی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح انجمن پیشکسوتان صنایع دستی فارس اظهار داشت: تسهیلات برای تأمین سرمایه کار به ویژه در بخش عشایری و روستایی و اشتغال و بیمه بانوان با اولویت زنان سرپرست خانوار روستایی پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار به دلیل اینکه در شرایط کنونی و در مقایسه با بانوانی که از وجود سرپرست خانواده برخوردار هستند با مشکلات بیشتری روبه رو هستند گفت: این بانوان در اولویت بیمه و اشتغال قرار دارند. خزعلی عنوان کرد: خوشبختانه بانوان نقش مؤثری در رهبری، هدایت و برنامه‌ریزی و کارفرمایی در حوزه صنایع دستی دارند و بخش قابل توجهی از هنرمندان صنایع دستی را بانوان تشکیل داده‌اند و یکی از اهداف دولت تسهیل و تسریع شرایط برای کارآفرینان است. او افزود: همت و تلاش هنرمندان سرمایه‌های اصلی آنها به شمار می‌رود لذا جای بسی خوشحالی است که بانوان توانسته‌اند به این زیبایی هنر و توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند. خزعلی با بیان اینکه اگر فرهنگ کار و اشتغالزایی در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد، گفت: بسیاری از مشکلات جامعه به دلیل بیکاری و نبود اشتغال سالم و وجود شغل‌های کاذب ایجاد می‌شود. وی اضافه کرد: توجه به صنایع دستی به سه دلیل باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد، اول به عنوان یک کار هنری که با احساس سروکار دارد موجب آرامش روانی هنرمند است، دوم باعث ماندگاری و حفظ میراث هر منطقه می‌گردد و سوم اشتغالزایی خصوصاً شغل مناسب با شرایط بانوان را موجب می‌شود لذاباید برای تقویت این هنر ایرانی اسلامی تمام تلاش خود را به کار بگیریم. خزعلی عنوان داشت: البته وقتی دولت با کسری بودجه بی سابقه مواجه است و ریاست جمهوری تاکید زیادی به تحقق یافتن وعده‌ها دارد نباید وعده‌ای بدهیم که احتمال محقق نشدن داشته باشد باید بودجه و اعتبار در نظر گرفته شود و سپس با در نظر گرفتن میزان بودجه و اولویت‌ها به تحقق وعده‌ها بپردازیم. وی ادامه داد: برای برطرف شدن مشکل بازاریابی فروش محصولات صنایع دستی تأکید بر صادرات دارم، گرچه بسیاری از صنایع ممکن است در بازار داخل به اشباع رسیده باشد اما علاقه مندی برای این صنعت و هنر در خارج از کشور وجود دارد. خزعلی ادامه داد: در وهله اول باید به شناسایی کشورهایی که از هنر و صنایع دستی ما استقبال می‌کنند بپردازیم و سپس در این زمینه اقدام عملیاتی شود. وی اضافه کرد: لذا باید در این کشورها پژوهش مناسب برای شناخت ذائقه و کاربرد و نیاز آنها انجام پذیرد همچنین به جذب نمایندگی‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بپردازیم و تسهیلات لازم در گمرک و حمل و نقل نیز انجام بگیرد.