پیش بینی مقام سابق رژیم صهیونیستی درباره لغو تحریم‌های ایران