انتظارات از مجلس انقلابی بالا است

آیت الله حسینی بوشهری عصرگاه امروز در دیدار با هشت تن ار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مسئولیت ها بین حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی مشترک هستند و نمی توان آن ها را از هم جدا دانست. وی افزود: انقلاب نتیجه سرمایه گذاری انبیاء و اولیای الهی(علیهم السلام) است که به دست حضرت امام خمینی(قدس سره) به ثمر نشست. عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور  با ذکر این مطلب هم دوستان و هم دشمنان به عملکرد ما می‌نگرند، گفت: تصور نکنیم که اگر ما بر کسی نظارت می‌کنیم کسی بر ما نظارت نمی‌کند، بلکه اگر شما در مجلس، نظارت بخش های مختلف کشور را بر عهده دارید بدانید که همه ما تحت نظارت خداوند هستیم، بنابراین مسئولیت ما سنگین است. وی با اشاره به این مطلب که مجلس شورای اسلامی مسئولیت های مختلفی دارد که قانون گذاری اصلی ترین آن‌هاست، اظهارکرد: نگاه ها نسبت به شما به عنوان مجلس انقلابی بسیار متفاوت است و انتظارات از شما بالاست. وی تصریح کرد: شما باید همانند سربازانی که از مرزهای ما دیدبانی می‌کنند تا دشمن به کشور نفوذ نکند، عمل کرده و همیشه کشور را دیدبانی کنید تا از نفوذ دشمن به داخل مسائل کشور جلوگیری شود. آیت الله حسینی بوشهری بیان کرد: سعی کنید در جلسات مجلس غیبت نکنید و همیشه در جلسات قانون گذاری حضور داشته باشید. دستگاه تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی باید همیشه در حال رصد باشد و قوانین را با توجه به شرایط، تغییرداده و به روز کند. وی گفت: باید یک نوع ارتباط سیستمی بین حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی برقرار شود تا در مرحله عمل هرچه بهتر مؤثرافتد. وی تصریح کرد: حوزویان ما امروزه علاوه‌ بر علوم حوزوی، باتحصیلات دانشگاهی و مسائل روز کشور نیز آشنایی دارند و این در کارمشترک بامجلس بسیارمفیدخواهدبود.