تعمیر تلویزیون ال جیساخت انواع سوله و سازه های فلزی …نصب آنتن مرکزی و معمولی و گردونفروش کاغذ لاینر و تست لاینر

دوره آموزشی سربازی ۲ ماهه شد