نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)سیم و کابل سیمیاقیمت سمعک های پرفروش در بازارفروش رم لپ تاپ

سبقت اجاره‌بها از درآمد افراد
هزینه رهن و اجاره در ماه‌های اخیر تحت تاثیر افزایش قیمت مسکن افزایش پیدا کرده و عموما از میزان درآمد افراد بالاتر رفته است . اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با توجه به این موضوع، تازه ترین افکارسنجی آنلاین خود را به بررسی دیدگاههای مردم در مورد وضعیت اجاره بها و مسکن اختصاص داد. پرسش های این نظرسنجی در روزهای ۸ دی ماه تا ۱۵ دی ماه بر روی سایت ایرنا قرار گرفت و در مجموع حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این پژوهش آنلاین شرکت کردند.   خبرگزاری "ایرنا" در این افکارسنجی آنلاین از مخاطبان خود خواست تا در مورد این که کدام عامل می تواند در کنترل قیمت اجاره بها نقش بیشتری داشته باشد، ‌اعلام نظر کنند. ۳۶ درصد از مخاطبان به عامل" افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن" به عنوان عامل تاثیر گذار دراین زمینه اشاره داشتند. « تشدید نظارت جامع بر بازار اجاره » با ۳۴ درصد،‌ «تعدیل هزینه های ساخت و ساز» با ۱۵.۶ درصد، « اخذ مالیات بر خانه های خالی و سود فروش » با ۱۴.۴ درصد به ترتیب از دیگر عوامل کاهش قیمت مسکن بودند که توسط مردم معرفی شدند .   در این نظرسنجی چهار سوال؛ ۱- تعیین سقف افزایش اجاره بها را تا چه حد در کنترل بازار اجاره مسکن موثر و عملی می دانید؟ ۲- کدام یک از عوامل زیر در افزایش قیمت اجاره بها تاثیرگذارتر است ؟ ۳- کدام موارد در کنترل قیمت اجاره بها نقش بیشتری دارد ؟ ۴- وضعیت اجاره بها مسکن را طی یک سال آینده چطور می بینید؟ مطرح شد.    ۴۳.۳ درصد از شرکت کنندگان در این طرح پژوهشی در پاسخ به سوال ؛ تاثیرگذاری کدام از عوامل زیر در افزایش قیمت اجاره بها بیشتر است ؟ به عامل « دلالی و واسطه گری » اشاره کردند .«افزایش ارزش ملک» با ۲۶.۱ درصد « افزایش نرخ ارز» با ۲۲ درصد و « افزایش تقاضا و کاهش عرضه» با ۸.۶ درصد به ترتیب سایر عوامل موثر در این زمینه معرفی شدند.   ۳۳.۳ درصد از مخاطبان این نظرسنجی آنلاین گفتند: تعیین سقف افزایش اجاره بها در کنترل بازار اجاره مسکن «تاثیری» نداشته است. ۲۷.۷ درصد از مخاطبان هم این میزان را « متوسط » ، ۲۲.۶ درصد « زیاد» ‌و ارزیابی ۱۶.۴ درصد مابقی نیز از این موضوع «کم» اعلام شد . علاوه براین ۷۸ درصد پاسخگویان این افکارسنجی برآورد کردند که اجاره بها مسکن تا سال آینده گران تر خواهد شد. ۱۳.۷ درصد از مخاطبان نیز در مورد پیش بینی وضعیت قیمت مسکن تا سال آینده گزینه «تغییر نمی کند»  را انتخاب کردند و صرفا ۸.۳ درصد از پاسخ دهنگان  امید به ارزان شدن مسکن تا سال  آینده داشتند . ایرنا تاکنون دو نظرسنجی خود را به موضوع مسکن از ابعاد مختلف اختصاص داده است. وضعیت بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها در دو هر دو مورد توجه مخاطبان نظرسنجی آنلاین ایرنا قرار گرفت. با توجه به نتایج آنها به نظر می رسد که پاسخگویان چشم انداز روشنی به بهبود وضعیت  بازار مسکن در یکسال آینده ندارند.