اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بورل: در دور اخیر گفت وگوهای وین، پیشرفت نسبی حاصل شده است