فروش و عرضه دوربین مداربسته و …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200اتوبار و باربری ابریشم بار حمل …دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها چگونه برگزار می‌شود؟
به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا آهنچیان ضمن بیان این مطلب در خصوص حدنصاب نمره پایان ترم دانشجویان اظهار کرد: تفاوت برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشجویان این ترم با ترم‌های گذشته تنها در روش برگزاری آن یعنی بخش از ارزشیابی است که به تشخیص هر دانشگاه به صورت غیرحضوری و عمدتاً الکترونیکی انجام می‌شود و حدنصاب نمره آزمون نیز همان موارد ذکر شده در آیین نامه‌های آموزشی است. وی در ادامه تصریح کرد: سطح دشواری آزمون در ارزشیابی الکترونیکی نیز مانند آزمون‌های حضوری در اختیار استاد هر درس است که بر حسب هدف‌های درس و انتظارات استاد از دانشجو تعیین می‌شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت وزارت علوم تاکید کرد: امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، هیچ تفاوتی در اجرای آیین نامه‌های انضباطی دانشجویان که در اختیار معاونت دانشجویی است، ایجاد نشده است. آهنچیان در پاسخ به این سوال که چه نسبتی از نمره پایانی دانشجو به آزمون پایان نیمسال اختصاص دارد، گفت: در آیین نامه‌های سابق نسبت ۶۰ به ۴۰ درصد تعیین شده بود. به این معنی که در نظام نمره دهی صفر تا ۲۰، ۱۲ نمره به آزمون پایانی اختصاص یابد و ۸ نمره به ارزشیابی مستمر و تکالیف و پروژه‌های دانشجویی در طول نیمسال اختصاص پیدا کند. در آیین نامه ۱۳۹۷ این قاعده به دانشگاه‌های دارای اختیار تهیه شیوه نامه آموزشی محول شده است و هر دانشگاه بر اساس اقتضائات و به استناد مصوبه شورای آموزشی خود تصمیم می‌گیرد. وی با اشاره به نقش استاد در تعیین نمره نهایی دانشجو در هر درس نیز افزود: ذیل قوانین و مقررات آموزشی وزارت علوم و هر دانشگاه، استاد در شرایط عادی و در وضعیت فوق العاده کنونی، تعیین کننده‌ترین نقش را در ارزشیابی دانشجو و در تعیین نمره نهایی وی دارد. وی ادامه داد: یکی از وظایف دشوار استادان برنامه ریزی برای طراحی و اجرای آزمون تحصیلی «روا» و «پایا» است. در نظام حضوری هم استادان اغلب، ارزشیابی را منوط به یک مرحله آزمون پایان نیمسال نمی‌کنند و اکثراً در طول نیمسال از طریق آزمون‌های پیاپی؛ ارایه تکلیف و تمرین؛ و محول کردن پروژه؛ توانایی و کوشش دانشجویان خود را برای یادگیری درس ارزشیابی می‌کند. در وضعیت فوق العاده کنونی نیز معاونت آموزشی طی نامه‌های صادر شده از فروردین ماه سال جاری از دانشگاه‌ها خواسته است برای ارزشیابی پایان نیمسال به نحوی برنامه ریزی کنند که نمره نهایی دانشجو تنها از طریق یک آزمون پایانی تعیین نشود و استادان در طول نیمسال به روش‌هایی که وجود دارد، تصویر روشنی از وضعیت دانشجویان کلاس خود داشته باشند. وی در خصوص امکان تقلب در شیوه ارزشیابی الکترونیکی گفت: در هر شیوه آموزش امکان مشاهده رفتار ناهنجار وجود دارد. در روش‌های ارتباط برخط، امکان بروز این رفتار به حداقل خود می‌رسد. بدیهی است که توصیه به ارزشیابی مستمر دانشجویان، مطمئن‌ترین راه برای کنترل این پدیده ناخواستنی در نظام‌های آموزش عالی جهان است. س مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: در یکی از مصاحبه‌های رادیویی اخیر، در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره ابتکار عمل وزارت علوم برای پیشگیری از تقلب دانشجویان سوال شد پاسخ دادم که یکی از بهترین روش ها، در همه کشور‌های دنیا، ارزشیابی مستمر دانشجو است. به همین دلیل دانشگاه‌ها اختیار دارند که نسبت نمره کل دانشجو از آزمون پایانی و ارزشیابی مستمر را تعیین کنند. برای مثال یکی از دانشگاه ها، بر اساس مصوبه شورای آموزشی خود، ۵ نمره را برای آزمون پایانی و بقیه را برای ارزشیابی مستمر در نظر گرفته است. روشن است که هر دانشگاه بر حسب اختیاراتی که از وزارت علوم دریافت کرده است می‌تواند این نسبت را به صورت‌های مختلف دیگر تعیین کند. بار دیگر تاکید می‌کنم که ارزشیابی مستمر بهترین روش برای اطمینان از اعتبار نتیجه عملکرد دانشجویان است، زیرا باعث می‌شود که سرنوشت دانشجو به یک آزمون وابسته نباشد و از سوی دیگر اگر فردی قصد استفاده از روش‌های ناهنجار برای قبولی در یک درس را داشت، موفق به این کار نشود. وی در پایان اظهار کرد: دانشجویان با همت و پشتکار خود می‌توانند در امتحانات پایانی هم موفق باشند و این نیمسال را با رضایت پشت سر بگذارند.