اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایجاد درک متقابل بین دولت و ملت از نتایج بازگشت دولت به مردم‬⁩ است