بالشتهای طبی دورگردنی | زیرنشیمن …بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …همساده ها راهی اسان برای مدیریت …

مجادله توئیتری مشاور روحانی و نماینده مجلس
به نوشته جماران، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم قم در حساب توییتری خود نوشته بود: «از نظر آقای روحانی مجلس خوب ، مجلسی است که تمام وقت اش را به لوایح کم خاصیت دولت که از مجلس قبل مانده بگذارند. اما از نظر ما دولت خوب دولتی است که سیاسی کاری نکند و معیشت مردم را گروگان نگیرد. دولت لوایح اقتصادی را که به مجلس فرستاده رسیدگی نشده نام ببرد. #دولت_راستگویان». پاسخ حسام الدین آشنا در پاسخ به این توییت نماینده قم، حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور در توییتی نوشت: ««معیشت مردم را به گروگان گرفتن» اصطلاح کلیدی است که تلویزیون مزدور ایران اینترنشنال ساخت و اینک ورد زبان عده‌ای شده است که حاضر نیستند نهیب ‌های رهبری را بشنوند.»