میکسرمستغرق واجیتاتوردوزینگ پمپ .مترینگ پمپدسته گل مصنوعی عروسعایق صداگیری درب خودرو ( فوم چسبدار)