اخذ ویزای کاری کانادا و استرالیا …نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …ارائه خدمات پرستاری و بالینی در …بدون نیاز به مدرک زبان مهاجرت کنید

برکناری مدیر یک مجتمع قضایی بدنبال بازرسی پنهان
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موحدی رئیس دادسرای انتظامی قضات در جلسه شورای عالی قضائی نیز از استقرار یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمع‌های تهران خبر داد و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیأت، مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت بر آرا و احکام صادر شده هم کاملاً بدون توجه اقدام شده است. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتماً رئیس مجتمعی که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.» رئیس قوه قضائیه بر لزوم توجه به نظارت بر بخش‌های قضائی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران خود در سراسر کشور اعتماد داریم اما اعتماد جای کنترل را نمی‌گیرد، همانطور که کنترل جای اعتماد را نمی‌گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود.